Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 167/RMČ/2016


k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti místní Agendy 21Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v oblasti místní Agendy 21dle přílohy č. 2


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci dle přílohy č. 2


T: 30. 3. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ