Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


32. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2016


č. 168/RMČ/2016


k žádosti o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve vybraných sociálních oblastechRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


1. podání žádostí o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy dle příloh č. 2 - 4


2. finanční spoluúčast městské části Praha 14 dle rozpočtů jednotlivých projektů, celkem ve výši 34.500 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání projektových žádostí dle příloh č. 2 - 4


T: 30. 3. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ