Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


2. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 11. 2018


č. 689/RMČ/2018


k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018, která je přílohou č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 zprávu o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018

T: 18. 12. 2018


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: členové a tajemník STRR