Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


41. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2020


č. 342/RMČ/2020


k návrhu na ukončení nájemní smlouvy dohodouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. veškerá právní jednání k ukončení nájemní smlouvy dle výroku č. I.

T: 31. 7. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM