Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


45. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 14. 9. 2020


č. 539/RMČ/2020

k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2021Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality na rok 2021 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4


2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektů


II. u k l á d á

Jaromíru Krátkému, členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotace do programu prevence kriminality na rok 2021 na MHMP

T: 18. 9. 2020
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Jaromír Krátký
člen Rady městské části Praha 14


Provede: Jaromír Krátký
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ