Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


64. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 29. 6. 2021


č. 421/RMČ/2021


k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Administrace veřejné zakázky s názvem "Polyfunkční budova Černý Most"


Rada městské části Praha 14

• souhlasí


s akceptací nabídky dodavatele ROWAN LEGAL advokátní kancelář s.r.o., IČO: 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Administrace veřejné zakázky s názvem "Polyfunkční budova Černý Most"


schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování právních a poradenských služeb s vybraným dodavatelem dle bodu I tohoto usnesení - viz příloha č. 3 tohoto usnesení


ukládá

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit veškeré právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Administrace veřejné zakázky s názvem "Polyfunkční budova Černý Most"

T: 31. 7. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OPKČ, OI