Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 59/RMČ/2022


k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti pomoci lidem bez domova - oblast č. 2Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


podání žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 s finanční spoluúčastí městské části ve výši 175.890,- Kč


II. u k l á d á

Martinovi Kouklíkovi, členu Rady městské části Praha 14


zajistit podání projektové žádosti dle přílohy č. 1

T: 15. 2. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Martin Kouklík
člen Rady městské části Praha 14Provede: Martin Kouklík
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ