Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


78. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 2. 2022


č. 66/RMČ/2022


k revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 873/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 - jmenování členů závislé poroty a schválení žádosti MČ Praha 14 o dotaci z programu Umění pro město na vypsání otevřené, anonymní a dvoukolové soutěže na pořízení výtvarných děl ve veřejném prostoru "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


návrh na revokaci části usnesení RMČ Praha 14 č. 873/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 v bodě I. s názvem "jmenování poroty otevřené dvoufázové výtvarné projektové soutěže o návrh "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku"


II. r e v o k u j e


usnesení č. 873/RMČ/2021 ze dne 13. 12. 2021 v bodě I. a ruší u jmenování poroty - závislá část poroty a nahrazuje


závislá část poroty:

PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka pro školství, kulturu a volný čas

Ing. Tomáš Novotný, radní pro veřejný prostor

Ing. arch. Milan Veselý, hlavní architekt

Ing. Jan Liška, radní pro místní Agendu 21, jako náhradník

Ing. arch. Martin Špičák, IPR Praha, jako náhradník

 

III. s c h v a l u j e


návrh žádosti MČ Praha 14 o dotaci z programu Umění pro město na vypsání otevřené, anonymní a dvoukolové soutěže na pořízení výtvarných děl ve veřejném prostoru "Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku" dle podkladů, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení

IV. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit s revokací usnesení o jmenování nových členů závislé poroty administrátora soutěže " Vybíralka 2024 - umění pro Vybíralku" společnost MOBA Office s. r. o. a ostatní členy poroty soutěže o návrh

T: 20. 2. 2022


Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OSM