Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


80. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 2. 2022


č. 93/RMČ/2022


k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje se společností BigBoard Praha, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje se společností BigBoard Praha, a. s., IČO: 24226491 dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1815/3, k. ú. Kyje se společností BigBoard Praha, a. s., IČO: 24226491


T: 28. 2. 2022
Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
Mgr. Mária Ševčíková
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ