Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 128/RMČ/2022


k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - inženýrské sítě

na pozemcích parc. č. 2582/1 a parc. č. 2582/3, v k. ú. Hloubětín a na pozemcích

parc. č. 2807/1 a parc. č. 2832, v k. ú. Kyje pro akci "Optimalizace traťového úseku

Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany"Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2582/1 a parc. č. 2582/3, v k. ú. Hloubětín a na pozemcích parc. č. 2807/1 a parc. č. 2832, v k. ú. Kyje, se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364 a se společností Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234 dle smlouvy v příloze č. 5


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2582/1 a parc. č. 2582/3, v k. ú. Hloubětín a na pozemcích parc. č. 2807/1 a parc. č. 2832, v k. ú. Kyje, se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364 a se společností Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234


T: 30. 5. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ