Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


81. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 7. 3. 2022


č. 130/RMČ/2022


k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2574/5, k. ú. Kyje, ul. JamskáRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2574/5, k. ú. Kyje, ul. Jamská s MHMP odborem hospodaření s majetkem, viz příloha č. 2


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 2574/5, k. ú. Kyje, ul. Jamská s MHMP odborem hospodaření s majetkem

T: 30. 4. 2022

Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, OŘEŠ