Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


82. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 3. 2022


č. 160/RMČ/2022


k návrhu na schválení dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 32/17 ze dne 31. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, mezi Českou softballovou asociací, IČO: 48546542 a Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 32/17 ze dne 31. 10. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 8. 2021, mezi Českou softballovou asociací, IČ: 48546542 a Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 dle přílohy č. 3 usnesení


II. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14

seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, se stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše uvedenému pronájmu nebytových prostor


T: 31. 3. 2022Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, ZŠ Bří Venclíků