Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 25. 9. 2012


č. 36/ZMČ/2012


k ověřeným problémům z Fóra Zdravé městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. formulované problémy vzešlé z Fóra Zdravé městské části Praha 14 dne 9. 5. 2012 a ověřené anketou, viz příloha č. 1, tabulka č. 5


2. stanovení garantů za jednotlivé problémy dle přílohy č. 3


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zapracovat opatření a aktivity k řešení problémů definovaných na F óru Zdravé městské části Praha 14 dne 9. 5. 2012 a ověřených anketou do aktualizace Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 pro roky 2012- 2013 a předložit návrh aktualizace KPZMČ na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 18. 12. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ, vedoucí odborů