Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 65/ZMČ/2012


k návrhu Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Zásady bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14 včetně přílohy č. 1 - Cíle a úkoly

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

realizovat úkoly v příloze č. 1 Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14

T: 31. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, SMP- 14, a. s., OPM, OE