Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2012


č. 66/ZMČ/2012


k Popisu postupu výběru domu pro odprodej bytových jednotek


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

Popis postupu výběru domu pro odprodej bytových jednotek jako přílohu č. 2 Zásad bytové politiky - koncepce přidělování, správy a odprodeje bytů městské části Praha 14


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OSVZ, SMP- 14, a. s., OPM, OE