Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2021


č. 98/ZMČ/2021


k návrhu na 3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


3. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 dle přílohy č. 1


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zabezpečit realizaci tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021Jiří Zajac
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OŘEŠ, OI, SMP-14, a.s.