Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


75. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 12. 2013


č. 750/RMČ/2013


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2014 v oblasti příspěvek na zajištění službyRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


vyhlášení jednoletých příspěvků na zajištění služby v celkové výši 400.000 Kč pro rok 2014 podle příloh č. 1, 2, 3 a 4 tohoto usnesení


II. p o v ě ř u j e


grantovou komisi pro hodnocení projektů v oblasti sociálních a návazných služeb, jmenovanou usnesením č. 63/RMČ/2011 ze dne 27. 1. 2011, hodnocením žádostí o grant ve vyhlášeném programu


III. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14


T: 31. 12. 2013

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ