Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


71. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 27. 11. 2017


č. 739/RMČ/2017


k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s vyhlášením dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018 v celkové výši 1 mil Kč podle příloh č. 1, 2, 3 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 pro dané období


2. se zněním veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018 podle přílohy č. 4 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, člence Rady městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2018


T: 28. 11. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OPKČ