Život na Praze 14

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Na Čihadlech uklizeno

Druhý ročník úklidové akce pořádané v rámci iniciativy „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, který se konal 7. dubna 2018 na sídlišti Čihadla a Rajský Vrch na Černém Mostě, předčil veškerá očekávání. Krásné slunečné ráno přilákalo na místo srazu na rohu ulic Dobrovolného a Rudolfa Holeky na dvě desítky dobrovolníků. Další nadšení pomocníci se však postupně přidávali i během dopoledne, takže konečná účast činila 30 lidí, z toho 21 dospělých a 9 dětí.

Složení bylo opravdu pestré a zahrnovalo všechny věkové skupiny. Uklízeli rodiče se sotva školkovými mrňaty, školáci, páry, jednotlivci, i lidé v nejlepším věku.  Přišli starousedlíci i lidé, kteří se do nových domů sotva nastěhovali. Bezvadné je, že se nám vrací lidé, kteří přišli již loni. Zaujali jsme ale i spoustu nových tváří.

Během úklidu jsme se soustředili nejen na sídliště samotné, ale především na přilehlé zelené plochy, které bohužel bývají černými skládkami doslova poseté. Během pouhých 3 hodin jsme vyčistili vrch Horka, cesty v nedalekém lesíku vedoucí ke Kyjskému rybníku i k suchému poldru a oblast podél přístupové cesty k parku V Čeňku.  A výsledek byl znát. Připravené pytle byly v mžiku rozebrány a rychle se plnily. Celkem se jich nashromáždilo zhruba 60 a kromě toho jsme v zeleni nacházeli i další poklady jako odložený kočárek, kusy nábytku, tradičně též pneumatiky, elektroniku a dokonce i odkudsi odnesenou dopravní směrovku „Kyje – Aloisov“.

Velice děkuji všem účastníkům! Vážím si toho, že úklidu věnovali svůj volný čas. Těší mě, že místním není stav okolí jejich bydliště lhostejný. Dále děkuji za podporu Úřadu městské části Prahy 14, především za svoz nashromážděného odpadu, bez nějž by akce postrádala svůj smysl, ale též za poskytnutí drobných odměn pro malé pomocníky.

Na další ročníky úspěšné akce se těší organizátorka Kateřina Mazzolini.

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...