Samospráva ÚMČ Praha 14

Výbory zastupitelstva

VÝBOR KONTROLNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Jan Adámek
Tajemník Mgr. Eva Štětinová
Členové Mgr. Jaroslav Humpolec
Ing. David Zadražil
Lukáš Trs
Jaroslav Mikel

VÝBOR FINANČNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Veronika Bušová, MBA
Tajemník Ing. Milan Šprysl
Členové Mgr. Vladimír Tománek
Ing. Jan Jedlička
Mgr. Vojtěch Tomášek
Bc. Petr Vítů
Mgr. Petr Vršecký
Ing. Jiří Klíma, MBA