Samospráva ÚMČ Praha 14

Výbory zastupitelstva

VÝBOR KONTROLNÍ
Zápisy

Předseda Viktor Šíma
Tajemník Mgr. Eva Štětinová
Členové Viktor Šíma
Mgr. Jaroslav Humpolec
PhDr. Zuzana Jelenová
Karolína Chloubová
Zeman Petr

VÝBOR FINANČNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Jiří Klíma, MBA
Tajemník Ing. Milan Šprysl
Členové Mgr. Ondřej Dolínek
Josef Kutmon
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
Tomáš Velík MBA
Ing. Vojtěch Šebek
Ing. Jan Adámek