Samospráva ÚMČ Praha 14

Výbory zastupitelstva

VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS (činnost ukončena na jednání ZMČ konaném 21. 12. 2021)
Zápisy

Předseda Jaroslav Verner
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové

VÝBOR KONTROLNÍ
Zápisy

Předseda Soňa Tománková
Tajemník Bc. Soňa Mrvová
Členové Ing. David Zadražil
Jaroslav Mikel
PharmDr. Margita Klusáková
Ing. Miroslav Jungwirth

VÝBOR FINANČNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Veronika Bušová, MBA
Tajemník Ing. Milan Šprysl
Členové Mgr. Vladimír Tománek
Ing. Jan Jedlička
Mgr. Vojtěch Tomášek
Bc. Petr Vítů
Mgr. Petr Vršecký
Ing. Jiří Klíma, MBA