Samospráva ÚMČ Praha 14

Výbory zastupitelstva

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A INTEGRACI CIZINCŮ

Funkce Jméno
Předseda PhDr. Zuzana Jelenová
Tajemník František Bradáč, DiS.
Členové Mgr. Jozef Baláž
Mgr. Zuzana Habartová
Štefan Ličartovský
Vladimír Diviš
MUDr. Lubomír Kulíšek
Anastasia Bunda, DiS.
Mgr. Marcela Vydrová, MBA
Martin Kouklík

VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS (činnost ukončena na jednání ZMČ konaném 21. 12. 2021)

Funkce Jméno
Předseda ---
Tajemník ---
Členové

VÝBOR KONTROLNÍ

Funkce Jméno
Předseda Mgr. Radek Vondra
Tajemník Bc. Soňa Mrvová
Členové Ing. David Zadražil
Jaroslav Verner
JUDr. Jaroslav Jemelka
Ing. Jan Brůna
Karolína Englická
Mgr. Barbora Vobořilová

VÝBOR FINANČNÍ

Funkce Jméno
Předseda RNDr. Jiří Vyhnalík
Tajemník Ing. Milan Šprysl
Členové Bc. Martin Straka
Ing. Pavel Habarta
Romana Kubásková Špádová
Mgr. Jan Kříž
Ing. Veronika Bušová, MBA
Ing. Miroslav Jungwirth
Ing. Pavla Boturová
Ing. Ladislava Slancová, MPA