Samospráva ÚMČ Praha 14

Výbory zastupitelstva

VÝBOR PRO ŠKOLSTVÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS
Zápisy

Předseda Jaroslav Verner
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové Eliška Dvořáková
Žofie Zemanová
Mgr. Mária Ševčíková
Lenka Bártová

VÝBOR KONTROLNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Jan Adámek
Tajemník Mgr. Eva Štětinová
Členové Mgr. Jaroslav Humpolec
Ing. David Zadražil
Jaroslav Šůs
Jaroslav Verner

VÝBOR FINANČNÍ
Zápisy

Předseda Ing. Jiří Klíma, MBA
Tajemník Ing. Milan Šprysl
Členové Josef Kutmon
Mgr. Mária Ševčíková
Mgr. Vladimír Tománek
Ing. Jan Liška
Ing. Jan Jedlička
Mgr. Vojtěch Tomášek