ÚMČ P14

Závěrečný účet MČ Praha 14

Schválený závěrečný účet roku 2016:

1.1. – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Tabulková část – rok 2016

1.5. – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Zastupitelstva ze dne 20. 6. 2017

 

Návrh závěrečného účtu 2016:

1.0. – Návrh Závěrečného účtu – oznámení místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové

1.1. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Návrh -Tabulková část – rok 2016

1.5. – Návrh – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Návrh – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Návrh – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Návrh – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Návrh – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Rady MČ Praha 14