ÚMČ P14

Závěrečný účet MČ Praha 14

Schválený závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2022:

Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2022
1. Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 13. 6. 2023
2. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2022 – Důvodová zpráva
3. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2022- Příjmy
4. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2022 – Běžné výdaje
5. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2022 – Kapitálové výdaje
6. Přehled stavu prostředků v účelových fondech
7. Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 v roce 2022
8. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2022
9. Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2022
10. Předběžné finanční hospodaření založených právnických osob za rok 2022
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14
12. Příkaz starosty č. 2 roku 2023
13. Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2022
14. Usnesení Rady MČ Praha 14 ze dne 29. 5. 2023
15. Zkratky

Návrh Závěrečného účtu roku MČ Praha 14 za rok 2022:

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2022
1. Návrh – Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2022 – Důvodová zpráva
2. Návrh – usnesení RMČ ze dne 29. 5. 2023
3. Návrh – Závěrečný účet roku 2022 – Příjmy
4. Návrh – Závěrečný účet roku 2022 – Běžné výdaje
5. Návrh – Závěrečný účet roku 2022 – Kapitálové výdaje
6. Návrh – Přehled stavu prostředků v účelových fondech
7. Návrh – Hospodaření s majetkem MČ Praha 14 v roce 2022
8. Návrh – Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 14 v roce 2022
9. Návrh – Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2022
10. Návrh – Předběžné finanční hospodaření založených právnických osob za rok 2022
11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 14
12. Příkaz starosty č. 2 roku 2023
13. Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2022
14. Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14
15. Zkratky

Schválený závěrečný účet městské části Praha 14 za rok 2021:

1. Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2021
2. Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 23. 6. 2022
3. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2021 – Důvodová zpráva
4. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2021 – Příjmy – tabulková a textová část
5. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2021 – Běžné výdaje – tabulková a textová část
6. Závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2021 – Kapitálové výdaje – tabulková a textová část
7. Přehled stavu prostředků v účelových fondech
8. Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 v roce 2021
9. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021
10. Plnění finančního plánu zdaň. činnosti za rok 2021
11. Předběžné finanční hospodařeni založených právnických osob za rok 2021
12. Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodařeni za rok 2021
13. Příkaz starosty č. 3 – 2022
14. Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2021
15. Zkratky

Návrh Závěrečného účtu roku MČ Praha 14 za rok 2021:

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2021
1. Návrh – Závěrečný účet roku 2021 – Důvodová zpráva
2. Návrh – Závěrečný účet roku 2021 – Příjmy 
3. Návrh – Závěrečný účet roku 2021 – Běžné výdaje
4. Návrh – Závěrečný účet roku 2021 – Kapitálové výdaje
5. Přehled stavu prostředků v účelových fondech
6. Hospodaření s majetkem městské části Praha 14 v roce 2021
7. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 14 za rok 2021
8. Plnění finančního plánu zdaň. činnosti za rok 2021
9. Předběžné finanční hospodaření založených právnických osob za rok 2021
10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
11. Příkaz starosty č. 3-2022
12. Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2021
13. Návrh usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14
14. Zápis z jednání o finančním vypořádání za rok 2021
15. Usnesení Rady MČ Praha 14 ze dne 6. 6. 2022
16. Zkratky

Schválený závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2019 ZDE.

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu roku 2019 ZDE.

Návrh Závěrečného účtu roku 2019 ke stažení ZDE.

Schválený Závěrečný účet roku 2018 ke stažení ZDE.

Návrh Závěrečného účtu roku 2018 ke stažení ZDE.

Schválený závěrečný účet roku 2017:

1.1 – Závěrečný účet roku 2017 – Důvodová zpráva

1.2. – Závěrečný účet roku 2017 – Příjmy

1.3. – Závěrečný účet roku 2017 – Výdaje

1.4. – Tabulková část – rok 2017

1.5. – Tabulková část – kapitálové výdaje 2017

1.6. – Komentář kapitálových výdajů 2017

1.7. – Stavy fondů

1.8. – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2017

1.9. – Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2017

1.10. – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.11. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

1.12. – Příkaz starosty č. 2-2018

1.13. – Záznam o jednání o FV za rok 2017

1.14. – Zkratky

1.15. – Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 19. 6. 2018

1.16.- Oznámení

Návrh – Závěrečný účet roku 2017:

1.0. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – oznámení

1.1. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Důvodová zpráva

1.2. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Příjmy

1.3. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Výdaje

1.4. – Návrh – Tabulková část – rok 2017

1.5. – Návrh – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2017

1.6. – Návrh – Komentář kapitálových výdajů za rok 2017

1.7. – Stavy fondů

1.8. – Návrh – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2017

1.9. – Návrh – Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2017

1.10 – Návrh – Předběžné finanční hospodaření založených právnických osob za rok 2017

1.11. – Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření

1.12. – Příkaz starosty č. 2-2018

1.13. – Záznam o jednání o FV za rok 2017

1.14. – Usnesení Rady MČ Praha 14

1.15 – Zkratky

Schválený závěrečný účet roku 2016:

1.1. – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Tabulková část – rok 2016

1.5. – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Zastupitelstva ze dne 20. 6. 2017

 

Návrh závěrečného účtu 2016:

1.0. – Návrh Závěrečného účtu – oznámení místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové

1.1. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Návrh -Tabulková část – rok 2016

1.5. – Návrh – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Návrh – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Návrh – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Návrh – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Návrh – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Rady MČ Praha 14