ÚMČ P14

Závěrečný účet MČ Praha 14

Schválený závěrečný účet MČ Praha 14 za rok 2019 ZDE.

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu roku 2019 ZDE.

Návrh Závěrečného účtu roku 2019 ke stažení ZDE.

Schválený Závěrečný účet roku 2018 ke stažení ZDE.

Návrh Závěrečného účtu roku 2018 ke stažení ZDE.

Schválený závěrečný účet roku 2017:

1.1 – Závěrečný účet roku 2017 – Důvodová zpráva

1.2. – Závěrečný účet roku 2017 – Příjmy

1.3. – Závěrečný účet roku 2017 – Výdaje

1.4. – Tabulková část – rok 2017

1.5. – Tabulková část – kapitálové výdaje 2017

1.6. – Komentář kapitálových výdajů 2017

1.7. – Stavy fondů

1.8. – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2017

1.9. – Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2017

1.10. – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.11. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

1.12. – Příkaz starosty č. 2-2018

1.13. – Záznam o jednání o FV za rok 2017

1.14. – Zkratky

1.15. – Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 ze dne 19. 6. 2018

1.16.- Oznámení

Návrh – Závěrečný účet roku 2017:

1.0. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – oznámení

1.1. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Důvodová zpráva

1.2. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Příjmy

1.3. – Návrh – Závěrečný účet roku 2017 – Výdaje

1.4. – Návrh – Tabulková část – rok 2017

1.5. – Návrh – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2017

1.6. – Návrh – Komentář kapitálových výdajů za rok 2017

1.7. – Stavy fondů

1.8. – Návrh – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2017

1.9. – Návrh – Plnění finančního plánu zdaňované činnosti za rok 2017

1.10 – Návrh – Předběžné finanční hospodaření založených právnických osob za rok 2017

1.11. – Zpráva o výsledku přezkoumámí hospodaření

1.12. – Příkaz starosty č. 2-2018

1.13. – Záznam o jednání o FV za rok 2017

1.14. – Usnesení Rady MČ Praha 14

1.15 – Zkratky

Schválený závěrečný účet roku 2016:

1.1. – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Tabulková část – rok 2016

1.5. – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Zastupitelstva ze dne 20. 6. 2017

 

Návrh závěrečného účtu 2016:

1.0. – Návrh Závěrečného účtu – oznámení místostarostky Ing. Mgr. Lucie Svobodové

1.1. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Důvodová zpráva

1.2. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Příjmy

1.3. – Návrh – Závěrečný účet roku 2016 – Výdaje

1.4. – Návrh -Tabulková část – rok 2016

1.5. – Návrh – Komentář kapitálových výdajů za rok 2016

1.6. – Návrh – Tabulková část kapitálových výdajů za rok 2016

1.7. – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14

1.8. – Příkaz starosty

1.9. – Návrh – Vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2016

1.10. – Stavy fondů

1.11. – Návrh – Plnění finančního plánu za rok 2016

1.12. – Návrh – Finanční hospodaření založených právnických osob

1.13. – Zkratky

1.14. – Usnesení Rady MČ Praha 14


DISKUZE K ČLÁNKU

První komentář k “Závěrečný účet MČ Praha 14”


  1. […] Vážení občané,na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské část Praha 14 za rok 201ý. Další informace naleznete zde. […]

Komentáře nejsou povoleny.