Život na Praze 14

Panoramatické prohlídky a virtuální prohlídky objektů

Použité snímky (kromě Jahodnice) byly součástí kalendáře na rok 2002, který vydala MČ Praha 14. Autorem je FOTO LORION – Petr Mazanec. Snímek Jahodnice pořídil Jiří Slavětínský.