Měňte s námi Prahu 14

Na čem právě pracujeme

  • Zpracování dotazníkového šetření – využití získaných podnětů pro zpracování koncepce.
  • Uzavření projektové přípravy.
  • Výběr zhotovitele Plánu revitalizace sídliště Lehovec.
  • Komunitní procházky se zástupci vlastníků/SVJ/organizací/podnikatelů.
    •  červen/červenec 2021