Samospráva ÚMČ Praha 14

Volební řád Zastupitelstva městské části Praha 14

Volební řád Zastupitelstva městské části Praha 14,  přijatý na 1. ustavujícím zasedání ZMČ Praha 14 dne 24. 10. 2022.