Samospráva ÚMČ Praha 14

Volební řád Zastupitelstva městské části Praha 14

Volební řád Zastupitelstva městské části Praha 14, přijatý na 11. zasedání ZMČ Praha 14 dne 23. 6. 2021.