ÚMČ P14

Kontakty, úřední hodiny, venkovní úřední deska

Městská část Praha 14

 • IČ: 00231312
 • Doručovací adresa pro dokumenty v listinné podobě: Úřad m. č. Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, 198 21, Praha 9

V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje, vyrozumí jej podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna nebo podatelna není schopna určit odesílatele, dále vadný dokument nezpracovává.

ÚSTŘEDNA

 • Tel.: 225 295 111 (místo 111 možno volit linku)

PODATELNA, UL. BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1073

 • Fax: 225 295 861

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ, UL. BRATŘÍ VENCLÍKŮ 1073

INFORMAČNÍ LINKA CZECHPOINTU

 • Tel.: 225 295 561

ADRESA ELEKTRONICKÉ PODATELNY ÚŘADU

 • podatelna@praha14.cz
 • Povolená velikost elektronického podání prostřednictvím elektronické podatelny je 20 MB.

Na adresu elektronické pošty odesílatele odesílá elektronická podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu a potvrzení o zaevidování dokumentu do spisové služby, které obsahuje informaci o datu a času doručení dokumentu a přidělení čísla jednacího.

Neobdržíte-li potvrzující email o doručení, obraťte se na nás telefonicky 225 295 377, zda byl Váš email doručen.
Doporučujeme využívat komunikaci prostřednictvím datové schránky.

DATOVÁ SCHRÁNKA

Identifikátor datové schránky: pmabtfa

 • Povolená velikost elektronického podání prostřednictvím datové schránky je 20 MB.
 • Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty

 • PDF
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT/CSV
 • ODT
 • ODS
 • ODP
 • DOC/DOCX
 • RTF
 • XLS/XLSX
 • FO/ZFO
 • PPT/PPTX

Statické obrazové dokumenty

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • GIF

Dynamické obrazové dokumenty*

 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-4, ISO/IEC 14496
 • GIF

Zvukové dokumenty*

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

Účetní záznamy, jejichž obsahem je elektronická faktura

 • ISDOC verze 5.2 a vyšší
 • datový formát, který je v souladu s evropskou normou pro sémantický datový model základních prvků elektronické faktury a syntaxí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/55/EU ze dne 16. 4. 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek

Databáze*

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Další formáty

 • HTML/HTM
 • EDI
 • DWG verze 2007 a vyšší
 • SHP/DBF/SHX/PRJ/QIX/SBN/SBX (ESRI Shapefile)
 • DGN verze V7 a V8
 • GML/GFS/XSD

* U dokumentů v uvedených formátech musí být zřejmé, komu je podání adresováno.

Elektronická podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je ve stanoveném datovém formátu pro příjem digitálních dokumentů. V případě zjištění vady podání dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, podatelna dokument dále nezpracovává. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení rovněž nebudou podatelnou zpracovávána.

GPS

Hlavní budova radnice se nachází na 50°06’21″ severní šířky a 14°33’37″ východní délky.

Budovy úřadu

Adresa Popis
Bratří Venclíků 1073, Praha 9 hlavní budova radnice
Bratří Venclíků 1072, Praha 9 vedlejší budova radnice

Spojení MHD k hl. budově úřadu Bratří Venclíků 1072 a 1073

 • metro B stanice Rajská zahrada
 • autobusová zastávka Hejtmanská, linky 110, 181, 141, 259
 • autobusová zastávka Rajská zahrada, linky 181, 186, 201

Jízdní řády příslušných linek lze vyhledat na serveru Dopravního podniku.

Motorizovaní návštěvníci úřadu v ulici Bratří Venclíků mohou využít omezené možnosti parkování před úřadem. Musejí si ale v budově 1072 (automat naproti vrátnici) vyzvednout parkovací lístek (ZDARMA).

Státní sociální podpora v ulici Generála Janouška 844 přešla od 1. 1. 2009 pod Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Galerie 14

Adresa: Náměstí Plukovníka Vlčka 686, Černý Most II, Praha 9

V Galerii 14 se konají výstavy, koncerty, jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 a slouží jako obřadní síň

Tel.: 281 918 991

Spojení MHD ke Galerii 14:

Metro B stanice Černý Most, potom autobusem (linky č. 171, 224, 141) na autobusovou zastávku Kpt. Stránského nebo Breitcetlova

Úřední dny pro všechny odbory:
Pondělí a středa 7:30 – 18:00
Hodiny pro veřejnost v úřední a neúřední dny:
* informace o polední přestávce viz níže
Informace, podatelna, Czech Point
Pondělí 7:30 – 18:00
Úterý 7:30 – 15:00
Středa 7:30 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 14:00
Agenda pasů, občanských průkazů, evidence obyvatel

Upozorňujeme občany, že z důvodu zvýšeného nárůstu žádostí o osobní doklady, zejména cestovní pasy, je nutné počítat s delším odbavením. Doporučujeme využít úředních hodin v úterý a čtvrtek dopoledne. V případě přetížení agend se vydávání pořadových lístků na odbavení klientů uzavírá dle aktuální situace i dříve. Děkujeme za pochopení.

Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 7:30 – 12:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00
Agenda ověřování
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Pátek 7:30 – 12:00
Agenda sociální pomoci, prevence a sociálně právní ochrany
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Agenda odboru výstavby
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Agenda odboru živnostenského
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Agenda odboru řízení ekonomiky a školství (místní poplatky, exekuce)
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Agenda odboru životního prostředí
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Pokladna
Pondělí 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý 13:00 – 15:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Čtvrtek 13:00 – 15:00

Úřad MČ Praha 14 rozšiřuje možnost vyřizování některých záležitostí v bytech občanů. Touto nabídkou se snaží vyjít vstříc našim starším spoluobčanům a občanům se sníženou pohyblivostí, pro které návštěva úřadu představuje značný problém.

Podrobnosti