ÚMČ P14

Organizační struktura, řád

 

Starosta
Mgr. Radek Vondra

 • územní rozvoj
 • rozpočet, ekonomika

1. Zástupce starosty
Jiří Zajac

 • bytová politika a správa majetku
 • správa nemovitého majetku dle mandátní smlouvy SMP 14

2. Zástupkyně starosty
PhDr. Zuzana Jelenová

 • školství a vzdělávání
 • získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí
 • kultura, sport a volný čas

3. Zástupkyně starosty
Mgr. Irena Kolmanová

 • investice vyjma agendy Správy majetku Praha 14 a dopravy
 • životní prostředí a údržba veřejných ploch
 • místní Agenda 21
 • komunikace a strategické plánování

4. Zástupce starosty
Ing. Petr Hukal

 • doprava vč. dopravních investic
 • ochrana veřejného prostoru proti vandalství a vizuálnímu smogu (reklamní zařízení, stavby pro reklamu)

Uvolněný radní
Jaromír Krátký

 • bezpečnost, prevence kriminality a rizikové chování
 • informatika, Smart Cities

Uvolněný radní
Bc. Michal Prager, MBA

 • sociální péče a zdravotnictví
 • komunitní plánování sociálních služeb

 

 

adresa: Bratří Venclíků 1072, přízemí
telefon: 225 295 270, 281 005 270, 225 295 561, 281 005 561
e-mail: informace@praha14.cz

Úřední hodiny:
den v týdnu hodiny
Pondělí 7:30 – 18:00
Úterý 7:30 – 15:00
Středa 7:30 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 15:00
Pátek 7:30 – 14:00

Informační kancelář:

 • provozuje agendy Czech POINTu
 • vydává formuláře pro vystavení osobních dokladů
 • zhotovuje kopie potřebných dokumentů (kopie vyrábí i podatelna v hlavní budově 1073)

 • Identifikační označení: QS 55-01
 • Platnost:
 • Platnost od:
 • Garant:
 • Jméno: Dana Davidová, vedoucí KT
 • Oblast: předpisy s obecnou platností (řády)
 • Schválil:
 • Celý text směrnice: Organizační řád