ÚMČ P14

Vítání občánků

Městská část Praha 14 organizuje vítání občánků, které probíhá v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most a koná se zpravidla jednou za měsíc.

Vítání občánků provádí starosta Jiří Zajac, 1. místostarostka městské části Praha 14 PhDr. Zuzana Jelenová a místostarostka Mgr. Mária Ševčíková.

Rodičům narozených dětí je posílána gratulace spolu s dotazem, zda mají zájem o slavnostní akt vítání občánků.

Organizačně je vítání občánků zajišťováno pracovnicemi úřadu:

Formulář stáhnete zde:

Vítání občánků – formulář

 

Fotogalerie z vítání občánků