ÚMČ P14

Vítání občánků

Městská část Praha 14 organizuje vítání občánků, které probíhá v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most a koná se zpravidla jednou za měsíc.

Vítání občánků provádí 1. místostarosta městské části Praha 14 Mgr. Radek Vondra nebo jiný uvolněný člen rady.

Rodičům narozených dětí je posílána gratulace spolu s dotazem, zda mají zájem o slavnostní akt vítání občánků.

Organizačně je vítání občánků zajišťováno pracovnicemi úřadu:

 

Formulář stáhnete zde:

Vítání občánků – formulář (pdf, 174 KB)

 

Fotogalerie z vítání občánků