ÚMČ P14

Vítání občánků

Městská část Praha 14 organizuje vítání občánků, které probíhá v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most a koná se zpravidla jednou za měsíc.

Vítání občánků provádí starosta Jiří Zajac, 1. místostarostka Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka Soňa Tománková, místostarosta Jaromír Krátký, Mgr. Radek Vondra, MUDr. Kateřina Pavlíčková, Jaroslav Verner, Mgr. Zuzana Habartová, Ing. Jan Adámek.

Rodičům narozených dětí je posílána gratulace spolu s dotazem, zda mají zájem o slavnostní akt vítání občánků.

Organizačně je vítání občánků zajišťováno pracovnicemi úřadu:

Formulář stáhnete zde:

Vítání občánků – formulář

 

Fotogalerie z vítání občánků