Měňte s námi Prahu 14

Cíl projektu

Hlavním cílem městské části Praha 14 je vytvořit v tomto území reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi obytnými soubory sídliště. Praha 14 chce nabídnout lidem příjemné místo pro odpočinek i relaxaci, vytvořit klidové zóny, piknikové plochy, kvalitní dětská hřiště, psí hřiště a reprezentativní místo pro pořádání veřejných akcí při zachování biodiverzity či dokonce jejím rozšíření. V rámci revitalizace parku dojde k úpravě cestní sítě, veřejného osvětlení a vybudování cyklostezky.