Samospráva ÚMČ Praha 14

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14

celý text (pdf)

Jednací řád nabyl účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 14, a to usnesením č. 64/ZMČ/2019 ze dne 17. 12. 2019. K tomuto dni došlo ke zrušení dosavadního jednacího řádu schváleného usnesením č. 5/ZMČ/2013 ze dne 12. 2. 2013.

V Praze dne 17. 12. 2019

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14