Samospráva ÚMČ Praha 14

Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14

JEDNACÍ ŘÁD ZATUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

Celý text jednacího řádu (pdf)

Jednací řád nabyl účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 14, a to usnesením č. 28/ZMČ/2020 ze dne 22. 9. 2020. K tomuto dni došlo ke zrušení dosavadního jednacího řádu schváleného usnesením č. 64/ZMČ/2019 ze dne 17. 12. 2019.

V Praze dne 23. 9. 2020

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14