Samospráva ÚMČ Praha 14

Udělování čestného občanství

PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ

Celý text pravidel (pdf)

Pravidla byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 14, a to usnesením č. 28/ZMČ/2020 ze dne 22. 9. 2020.