Měňte s námi Prahu 14

Cíl projektu

Hlavním cílem pilotního projektu bylo prostřednictvím IPR Praha vypracovat ve spolupráci s městskou částí Praha 14 plán revitalizace – rámcovou koncepci řešeného území zaměřenou na zlepšení kvality veřejných prostranství, rozšíření nabídky volnočasových aktivit a oživení občanského života, a to za aktivní spoluúčasti místních obyvatel a aktérů na úrovni státní správy, samosprávy a občanského Sekundárním cílem pilotního projektu bylo v praxi prověřit obecná východiska přístupu ke specifické urbanistické typologii sídlišť, způsob pořízení koncepce ucelené části sídliště a principy práce s veřejným prostorem s cílem zvýšit jeho kvalitu.