ÚMČ P14

Školství

Postup při zápisu na ZŠ Chvaletická ve školním roce 2023/2024 (zveřejněno dne 29. 3. 2023)

  1. Zápis na ZŠ Chvaletická bude probíhat 19. 4. 2023 od 13 do 18 hodin. Dostavit se k němu musí zákonní zástupci, jejichž dítě by mělo od září plnit povinnou školní docházku.
  2. Dle údajů matriky se na školu hlásí 129 dětí, což převyšuje její kapacitu. Ze zákona tedy bude nutné losování všech zapsaných spádových dětí, které proběhne do 7 dnů od zápisu. Dohlídne na něj notář za účasti zástupců zřizovatele, školské rady a vedení školy. Účastnit se mohou i dotčení zákonní zástupci.
  3. Po vylosování škola v co nejkratší době zveřejní anonymizovaný seznam dětí, které byly a které nebyly vylosovány. Zákonným zástupcům nevylosovaných dětí bude datovou schránkou nebo poštou doručeno Rozhodnutí o nepřijetí.
  4. Rodiče nevylosovaných dětí si mohou vybrat ze 3 základních škol na území Prahy 14, kam mohou své dítě přihlásit. Jsou to ZŠ Bratří Venclíků, Gen. Janouška a Vybíralova. Pokud by byl zájem pouze o jednu školu, došlo by i na této škole znovu k losování.
  5. Rodiče mohou v předstihu navštívit uvedené školy, aby v případě nevylosování věděli, na kterou školu své dítě přihlásit.
  6. Nejpozději po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí, zákonní zástupci přihlásí své dítě na jednu z uvedených škol.