Měňte s námi Prahu 14

Cíl projektu

  • ZVÝŠENÍ HODNOTY VEŘEJNÉHO PROSTORU, který bude plnit potřeby jeho obyvatel, otevřenost vůči poskytování služeb a podnikání, připravenost lokality na klimatickou změnu, i udržitelnost z hlediska nákladovosti a trvanlivosti jednotlivých zásahů. Cílenou koordinací a zastřešením strategickým dokumentem dojde k odstranění duplicitních zásahů v území, návaznosti investičních záměrů a úspor finančních i časových prostředků pro všechny zúčastněné.
  • PLÁN REVITALIZACE – zpracovaný strategický dokument „Plán revitalizace sídliště Lehovec 2022 – 2027“, který bude podkladem pro dlouhodobé zásahy a nastavení systematické péče v území.
  • ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI – naplnění společné vize o způsobu zvýšení kvality veřejného prostoru. Aktivní zapojení obyvatel při rozvoji lokality, reflektování jejich potřeb a umožnění zapojení všech sociálních skupin do života komunity.
  • ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTORU – realizace dílčích zásahů v území již během pilotního projektu. Úpravy parkovacích stání a zpevněných ploch, řešení zeleně a zasakování, odstranění bariér, doplnění mobiliáře, mediace a řešení majetkoprávních vztahů, hledání příležitostí pro mikropodnikání a rozšíření služeb.
  • REKONSTRUKCE ULIČNÍ SÍTĚ – rozjezd postupné opravy ulic v lokalitě sídliště Lehovec. Projektová příprava s ohledem na finanční možnosti městské části a města.
  • ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ – předjednané dílčí projekty s veřejností a klíčovými aktéry. Tyto projekty vztahujících se k lokalitě Lehovce včetně jejich aktualizace, budou připraveny k realizaci v případě zajištění vhodného způsobu financování (dotační program, rekonstrukce infrastruktury apod.)