Měňte s námi Prahu 14

O projektu

Vybíralka 25Vybíralka 25

Projekt Vybíralka 25 je součástí pilotního projektu magistrátu, který má napravit typické neduhy  pražských sídlišť – zanedbanou zeleň, nedostatek parkovacích míst, anonymitu či nedostatek příležitostí pro aktivní trávení volného času nejen těch tři a půl tisíce lidí, kteří žijí v dané oblasti, ale i ostatních s vazbou na lokalitu a místní komunity.

Do přípravy a vlastní realizace byli či jsou mimo naší městské části zapojeny i další subjekty. Zejména se jedná o Institut plánování a rozvoje hl. m. Praha, Hlavní město Praha a Technickou správu komunikací. Samozřejmostí pak je aktivní účast stovek místních obyvatel , kteří se zapojili zejména do iniciační a plánovací fáze projektu.

Revitalizace je rozdělena do dvou projektů, přičemž jeden z nich zpracovává magistrát a druhý Praha 14. Magistrátní projekt vedle úpravy zeleně řeší především rekonstrukce komunikací včetně chodníků.

Projekt MČ Prahy 14, který je realizaci blíže, zahrnuje obnovu areálu ZŠ Vybíralova a rozšíření areálu MŠ Jahoda. Dále se projekt zaměřuje na novou síť cest, výsadbu nových stromů a také na hospodárné nakládání s dešťovou vodou. Realizace zmíněných aktivit je financována zejména z prostředků EU, národních zdrojů,  HMP a z rozpočtu městské části Praha 14.