Život na Praze 14

Vznik městské části

Městská část Praha 14 vznikla na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 41/14 (nebo také 41.14) ze dne 23. 6. 1994.

Přílohou č. 2 k tomuto usnesení je vyhláška hl. města Prahy č. 29/1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy – XV. část.

Podle této vyhlášky se od 18. 11. 1994 území hlavního města Prahy člení na 57 městských částí, mezi nimiž je i Praha 14.
Praha 14 tak vznikla z městské části Praha Kyje spolu s částí území odděleného od Prahy 9. Tvoří ji katastrální území Kyje, Hostavice, Černý Most a část k. ú. Hloubětín.

Městská část provozuje činnost na základě zákona o hl.m. Praze a Statutu hl.m. Prahy.