ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
11.4.2018 - 2.5.2018 Sociální pracovník/pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví – na dobu určitou do 31. 8. 2020 pdf
11.4.2018 - 9.5.2018 Právník/právnička odboru právních a kontrolních činností pdf
11.4.2018 - 2.5.2018 Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)