ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
14.10.2021 - 29.10.2021 Vedoucí odd. projektového řízení Odboru evropských fondů pdf
12.10.2021 - 3.11.2021 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
6.10.2021 - 25.10.2021 Vedoucí úseku krizového řízení Odboru kanceláře tajemníka pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)