ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
2.8.2022 - 31.8.2022 Vedoucí odd. právního a veřejných zakázek Odboru právních a kontrolních činností pdf
1.8.2022 - 30.8.2022 Referent/ka Odboru kanceláře úřadu – mzdová účetní personálního oddělení pdf
15.7.2022 - 12.8.2022 Referent/ka oddělení přestupků odboru správních agend a přestupků pdf
15.7.2022 - 12.9.2022 Referent/ka odboru živnostenského – oddělení kontroly pdf
15.7.2022 - 12.9.2022 Referent/ka odboru kanceláře úřadu – personální oddělění pdf
13.7.2022 - 12.8.2022 Referent/ka odboru správy majetku pdf
13.7.2022 - 12.8.2022 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
13.7.2022 - 12.8.2022 Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
12.7.2022 - 23.9.2022 Nabídka práce v okrskových volebních komisích v Praze 14 pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)