ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
28.1.2020 - 17.2.2020 Referent/ka Odboru dopravy, tř. 10 pdf
23.1.2020 - 10.2.2020 Pracovník v odd. přestupků Odboru právních a kontrolních činností pdf
16.1.2020 - 5.2.2020 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
16.1.2020 - 5.2.2020 Sociální pracovník/ce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
13.1.2020 - 10.2.2020 Referent/ka odboru dopravy – správce komunikací pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)