ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
23.11.2023 - 31.12.2023 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
22.11.2023 - 11.12.2023 Asistent/ka / referent odboru dopravních přestupků pdf
20.11.2023 - 15.12.2023 Asistent/ka – referent/ka financování a rozpočtu Odboru kultury a komunikace pdf
20.11.2023 - 7.12.2023 Referent/ka oddělení majetku odboru majetku a strategického plánování pdf
9.11.2023 - 22.12.2023 Referent/ka „Přestupkář “ odboru dopravních přestupků pdf
9.11.2023 - 1.12.2023 Referent/ka odboru investičního pdf
9.11.2023 - 1.12.2023 Vedoucí oddělení realizace investičních projektů pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)