ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
29.11.2022 - 29.12.2022 Vedoucí Odboru dopravy pdf
28.11.2022 - 23.12.2022 Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly pdf
10.11.2022 - 12.12.2022 Rozpočtář – referent oddělení rozpočtu odboru řízení ekonomiky a školství pdf
21.11.2022 - 20.12.2022 Asistent/ka Odboru kanceláře úřadu pdf
21.11.2022 - 20.12.2022 Referent/ka Odboru kanceláře úřadu – mzdová účetní; personální oddělení pdf
9.11.2022 - 8.12.2022 Vedoucí odd. právního a veřejných zakázek Odboru právních a kontrolních činností pdf
9.11.2022 - 8.12.2022 Referent/ka Odboru hospodářské správy pdf
9.11.2022 - 8.12.2022 Referent/ka Odboru hospodářské správy pdf
2.11.2022 - 1.12.2022 Referent/ka odboru dopravy – správce komunikací pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)