ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
14.9.2020 - 5.10.2020 Referent/ka odboru životního prostředí oddělení veřejného pořádku pdf
7.9.2020 - 30.9.2020 Referent/ka Odboru kanceláře tajemníka – personální oddělení pdf
27.8.2020 - 25.9.2020 Referent/ka odd. přestupků Odboru právních a kontrolních činností pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)