ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
12.2.2018 - 5.3.2018 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
12.2.2018 - 5.3.2018 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
8.2.2018 - 28.2.2018 Referent/ka odd. administrace investičních projektů Odboru investičního pdf
2.2.2018 - 26.2.2018 Vedoucí odd. realizace investičních projektů Odboru investičního pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)