ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
29.5.2019 - 17.6.2019 Referent/ka Odboru dopravy pdf
29.5.2019 - 17.6.2019 Referent/ka Odboru dopravy – správce komunikací pdf
29.5.2019 - 17.6.2019 Referent/ka Odboru investičního pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)