ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
27.5.2022 - 27.6.2022 Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
26.5.2022 - 27.6.2022 Referent/ka odboru kanceláře úřadu – mzdová účetní personálního oddělení pdf
11.5.2022 - 30.6.2022 Referent/ka odd. školství Odboru řízení ekonomiky a školství pdf
10.5.2022 - 30.6.2022 Referent/ka odboru kanceláře úřadu – personální oddělení pdf
5.5.2022 - 30.6.2022 Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly pdf
2.5.2022 - 31.5.2022 Referentka oddělení přestupků odboru správních agend a přestupků pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)