ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
2.10.2018 - 12.11.2018 Přestupkář – referent/ka odboru právních a kontrolních činností – oddělení přestupků pdf
26.9.2018 - 17.10.2018 Referent/ka odboru správy majetku pdf
25.9.2018 - 24.10.2018 Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví – na dobu určitou pdf
25.9.2018 - 24.10.2018 Sociální pracovník/ce odboru sociálních věcí a zdravotnictví – na dobu určitou pdf
25.9.2018 - 24.10.2018 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
25.9.2018 - 24.10.2018 Sociální pracovník/ce – kurátor odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)