ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
10.10.2019 - 29.10.2019 Asistent/ka do odd. informačních a komunikačních technologií Kanceláře starosty pdf
4.10.2019 - 23.10.2019 Referent – ka odboru kanceláře tajemníka – personální oddělení pdf
4.10.2019 - 23.10.2019 Referent/ka odboru dopravy – správce komunikací pdf
4.10.2019 - 23.10.2019 Projektový manažer/ka do Odboru evropských fondů pdf
30.9.2019 - 21.10.2019 Referent – ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)