ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
11.2.2019 - 4.3.2019 Referent/ka odboru dopravy, 9. tř. pdf
11.2.2019 - 4.3.2019 Referent/ka Odboru dopravy, 9. tř. pdf
11.2.2019 - 4.3.2019 Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly pdf
11.2.2019 - 4.3.2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
4.2.2019 - 18.2.2019 Vedoucí oddělení realizace školských projektů Odboru investičního pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)