ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
17.7.2024 - 19.8.2024 Referent/ka veřejného pořádku, odboru životního prostředí pdf
17.7.2024 - 19.8.2024 Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly pdf
16.7.2024 - 16.8.2024 Vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek, odboru právních a kontrolních činností pdf
9.7.2024 - 15.8.2024 Referent/ka odboru dopravy – pro pozemní komunikace pdf
8.7.2024 - 15.8.2024 Referent/ka odboru výstavby pdf
4.7.2024 - 31.7.2024 Referent/ka informačních systémů veřejné správy Odboru informačních a komunikačních technologií pdf
4.7.2024 - 31.7.2024 Referent/ka informačních systémů veřejné správy Odboru informačních a komunikačních technologií pdf
27.6.2024 - 31.7.2024 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví – OSPOD, tř. 11 pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)