ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
19.11.2020 - 9.12.2020 Vedoucí úseku interního auditu Odboru kanceláře starosty pdf
10.11.2020 - 2.12.2020 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – odd. ekonomiky a administrativy pdf
9.11.2020 - 24.11.2020 Referent/ka odd. přestupků Odboru právních a kontrolních činností pdf
9.11.2020 - 30.11.2020 Referent/ka Odboru dopravy – správce komunikací pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)