ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
15.8.2018 - 3.9.2018 Referent/ka Odboru kanceláře tajemníka – personální oddělení pdf
13.8.2018 - 28.8.2018 Referent / referentka odd. administrace investičních projektů Odboru investičního pdf
9.8.2018 - 29.8.2018 Sociální pracovník / pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
6.8.2018 - 29.8.2018 Vedoucí oddělení kontroly živnostenského odboru pdf
31.7.2018 - 27.8.2018 Referent/ka oddělení ochrany prostředí odboru dopravy a ochrany prostředí pdf
31.7.2018 - 27.8.2018 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
25.7.2018 - 22.8.2018 Vedoucí odboru investičního pdf
17.7.2018 - 20.8.2018 Přestupkář – referent/ka odboru právních a kontrolních činností – oddělení přestupků pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)