ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
24.5.2023 - 16.6.2023 Referent/ka personálního oddělení – financování a rozpočet odboru Kanceláře úřadu pdf
18.5.2023 - 6.6.2023 Referent/ka Odboru investičního pdf
15.5.2023 - 5.6.2023 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
17.4.2023 - 9.6.2023 Rozpočtář – referent/ka oddělení rozpočtu odboru řízení ekonomiky a školství pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)