ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
1.8.2019 - 26.8.2019 Referent/ka odboru dopravy pdf
31.7.2019 - 22.8.2019 Asistent/ka odd. komunikačních a informačních technologií ve tř. 9 pdf
31.7.2019 - 22.8.2019 Referent/ka odd. komunikačních a informačních technologií ve tř. 10 pdf
26.7.2019 - 21.8.2019 Referent/ka odboru dopravy – správce komunikací pdf
25.7.2019 - 13.9.2019 Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy pdf
24.7.2019 - 21.8.2019 Vedoucí technického oddělení odboru hospodářské správy pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)