ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
23.3.2017 - 6.4.2017 Referent/ka – projektový manažer odboru investičního pdf
20.3.2017 - 5.4.2017 Referent/ka odboru správy majetku pdf
15.3.2017 - 5.4.2017 Referent/ka Odboru živnostenského – oddělení kontroly pdf
9.3.2017 - 27.3.2017 Referent/ka odboru výstavby pdf
8.3.2017 - 27.3.2017 Referent/ka odboru investičního pdf
6.3.2017 - 27.3.2017 Vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a ochrany prostředí pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)