ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
20.6.2017 - 17.7.2017 Referent/ka Odboru dopravy a ochrany prostředí (asistent/ka) pdf
20.6.2017 - 17.7.2017 Referent/ka Odboru občanskosprávního pdf
19.6.2017 - 10.7.2017 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
19.6.2017 - 10.7.2017 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
30.5.2017 - 26.6.2017 Referent/ka Odboru investičního pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)