ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
5.4.2024 - 30.4.2024 Referent/ka odboru dopravy – pro pozemní komunikace pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Referenta/ referentku – energetický/ká manažer/ka odboru investičního pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Referent/ka oddělení projektového řízení Odboru investičního pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Referent/ka odboru výstavby pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Právník/právnička odboru výstavby pdf
5.4.2024 - 30.4.2024 Referent/ka oddělení kultury odboru kultury a komunikace pdf
4.4.2024 - 22.4.2024 Referent/ka přestupků Odboru dopravních přestupků pdf
15.3.2024 - 30.4.2024 Referent/ka přestupků Odboru dopravních přestupků – DPP pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)