ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
3.12.2019 - 18.12.2019 Sociální pracovník/ce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
3.12.2019 - 18.12.2019 Sociální pracovník/ce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
3.12.2019 - 18.12.2019 Projektový manažer/ka do Odboru evropských fondů pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)