ÚMČ P14

Volná místa

Podání přihlášek od - do Funkce Příloha
18.4.2019 - 6.5.2019 Referent/ka Kanceláře tajemníka – personální oddělení pdf
15.4.2019 - 29.4.2019 Vedoucí Odboru hospodářské správy pdf
11.4.2019 - 6.5.2019 Referent/ka odboru investičního pdf
11.4.2019 - 6.5.2019 Referent/ka Odboru životního prostředí pdf
11.4.2019 - 6.5.2019 Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pdf
4.4.2019 - 29.4.2019 Referent/ka investic odboru dopravy pdf
2.4.2019 - 29.4.2019 Referent/ka v oddělení přestupků odboru právních a kontrolních činností pdf
2.4.2019 - 29.4.2019 Právník/právnička odboru právních a kontrolních činností pdf
Dnem 1.1.2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce servisní, pomocné a manuální. Formulář přihlášky do výběrového řízení (QF 62-01-09) Čestné prohlášení (QF 62-01-08)