Život na Praze 14

Galerie 14

Dne 1. 1. 2002 byla pro městskou část  Praha 14 otevřena Galerie 14, náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9 – Černý Most II.

Víceúčelový sál v Galerii 14 začal sloužit již koncem roku 2001. Konají se tu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, svatební obřady, školní akademie, vítání občánků, bohoslužby, školení, výstavy, koncerty  a další  kulturní akce.

Objednávání sálu se provádí na základě písemné objednávky na odboru hospodářské správy Úřadu městské části Praha 14 s přesným popisem akce.

Odbor hospodářské správy poskytne žadateli informaci o podmínkách pronájmu Galerie 14. Tel.: 225295273

Telefon do obřadní síně: 281 918 991 (není stálá služba)

Odkaz na informace ke svatebním obřadům a na fotogalerii Galerie 14:

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/potrebuji-vyridit/svatebni-obrady/

galerie14