Život na Praze 14

Voda a vodní režim

Hospodaření s vodouV souvislosti s dopady klimatických změn je v České republice v posledních letech zmiňován rostoucí deficit vody. Městská část Praha 14, jejíž území je z větší části pokryté různorodou zástavbou, ale zároveň se zde nachází i vysoký podíl zeleně s významnými vodními plochami, není výjimkou.

Vedení MČ si uvědomuje závažnost tohoto problému, a proto je téma vody a nakládání s ní jednou z oblastí, které se chce v rámci svých strategických dokumentů a činností aktivně věnovat.

Mezi hlavní specifické cíle patří:

  • Rozvoj hospodaření se srážkovou vodou
  • Realizace protipovodňových opatření
  • Podpora vzniku vodních prvků

Specifické cíle reagují na delší období sucha a přívalové deště související s bleskovými povodněmi, doplnění vlhkosti do lokalit náchylných na přehřívání, úsporné nakládání s vodou, její sběr a opakované využití.

MČ na hledání vhodných opatřeních na eliminaci dopadů klimatických změn v dané oblasti úzce spolupracuje jak s ostatními orgány státní správy a samosprávy, tak i s odbornou veřejností,  klíčovými místními aktéry a obyvateli MČ Praha 14.