Samospráva ÚMČ Praha 14

Interpelace, dotazy, připomínky

Odpovědi na dotazy na zastupitele vznesené na jednáních ZMČ.

odpovědi na dotazy zastupitele p. Martina Pangráce ve věci: (pdf, 1038 KB)

 1. Zveřejnění všech zápisů komise pro přípravu veřejné architektonické soutěže na architektonickou studii komunitního centra Hloubětín.
 2. Veřejné projednání návrhu komise před vlastním vyhlášením soutěže.
 3. Dostatečně dlouhý čas pro dodání soutěžních návrhů – min. 4 měsíce.
 4. Výběr vítěze soutěže komisí, která bude jmenována příštím Zastupitelstvem či Radou MČ Praha 14.

odpovědi na dotazy zastupitelů p. Jiřího Šebka a p. Zuzany Grigarové ve věci: (pdf, 130 KB)

 1. Zámek a park v Hostavicích
 2. Předpokládaný režim provozu parku v ulici Pilská, pokud dojde k jeho obnově a zpřístupnění veřejnosti

odpověď na dotaz zastupitele p. Jaroslava Chládka ve věci: (pdf, 126 KB)

 1. Přehled finančních částek získaných od investora hotelu Alex a jejich čerpání

odpovědi na dotazy zastupitele p. Martina Pangráce ve věci: (pdf, 199 KB)

 1. Jakým způsobem se městská část zabývá sledováním a vyhodnocováním kvality výchovy a vzdělávání v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 14. Jakým způsobem o těchto zjištěních informuje městská část rodiče či bude informovat rodiče dětí a veřejnost.
 2. Jaké nástroje využívá či plánuje využívat městská část pro zlepšování kvality výchovy a vzdělávání v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 14.
 3. Kdy bude zpracován výhled o potřebných kapacitách mateřských a základních škol v Městské části Praha 14 na období 15 let?

odpovědi na dotazy zastupitele p. Josefa Kutmona ve věci: (pdf, 166 KB)

 1. Zahájení školního roku – Heřmánek
 2. Chronologický průběh jednání s KCR Heřmánek – nebytové prostory v ul. Vybíralova 969, Praha 9

odpovědi na dotazy zastupitele p. Jiřího Šebka ve věci: (pdf, 135 KB)

 1. Ulice Za Rokytkou – garáže
 2. Pronajímání zahrádek

odpovědi na dotazy zastupitele p. Jiřího Šebka ve věci: (pdf, 190 KB)

 1. Zúžení chodníku a zrušení zákazu zastavení
 2. Podnět k odstranění CITY bloků v ul. Tálínská
 3. Nepořádek na konečné stanici metra Černý Most

odpovědi na dotazy zastupitele p. Jiřího Šebka ve věci: (pdf, 1297 KB)

 1. zámek a park Hostavice vč. okolí
 2. Broumarská sever – jih

odpověď na dotaz zastupitelky p. Jitky Žákové ve věci: (pdf, 4544 KB)

 1. Hloubětínská 55 – archeologický výzkum

odpovědi na dotazy zastupitele p. Jiřího Šebka ve věci: (pdf, 4241 KB)

 1. Vytvoření koncepce bytové politiky
 2. Ulice Za Rokytkou
 3. Ulice Broumarská – uvažovaný autodrom společnosti AUTODROM MOST, a. s.
 4. MS Šebelová – duplicitní vlastnictví
 5. Pronajímání zahrádek

odpovědi na dotazy zastupitele p. Jiřího Šebka ve věci: (pdf, 651 KB)

  1. problém dopravy v Hloubětíně
  2. Doležalova ulice – trávník
  3. Kyjský rybník – možnost snižování hladiny