Měňte s námi Prahu 14

Centrální park Černý Most

Revitalizace Centrálního parku Černý Most

Centrální park je jednou z hlavních rekreačních a odpočinkových ploch na území sídliště Černý Most. Vytváří pomezí mezi celky panelových sídlišť Černý Most I. a Černý Most II.. Při jeho výstavbě bylo snahou vytvořit přírodní biokoridor mezi dvěma terénními vlnami, které mají vzbuzovat dojem přirozeného a výstavbou nedotčeného území. V parku jsou poměrně rozsáhlé travnaté plochy umožňující krajinářsky zajímavé průhledy. Sadové úpravy navazují na zeleň v okolí. Západně od středu parku je nevelký rybníček s ostrůvkem, nazvaný Aloisov (plocha asi 0,9 ha) napájený především z dešťové kanalizace sídliště. V parku je několik dětských hřišť a vedou jím pěší trasy umožňující obyvatelům sídliště procházet mezi částmi sídliště a okolní infrastrukturou. Městská část Praha 14 v roce 2016 iniciovala průzkum, jak park lépe přizpůsobit potřebám jeho uživatelů a návštěvníků. V roce 2019 byla vypsána veřejná soutěž na zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“.  Se všemi návrhy byla seznámena veřejnost na veřejném projednání, kde byly sesbírány připomínky a podněty k jednotlivým návrhům. Pro realizaci kompletní revitalizace parku byl vybrán návrh seskupení architektů gogolák + grasse s.r.o., se kterými se dále návrh rozpracovává dále do projektové dokumentace. Upravený návrh byl představen a připomínkován veřejností 15.11.2021 na veřejném online setkání. Plánovaná revitalizace Centrálního parku bude probíhat v etapách přibližně do roku 2025.