ÚMČ P14

Hřbitov Kyje

Nový hřbitov v Kyjích byl založen na adrese Broumarská 1338/27. V současnosti je rozdělen do tří celků. Nejstarší je centrální část o výměře zhruba 100 m2 a pochází z konce 19. století, kdy se přestalo pohřbívat u kostela sv. Bartoloměje. Uprostřed staré části vede od západu na východ cesta, na níž je přibližně v polovině na podstavci umístěn kovový kříž. Na konci cesty stojí kaple. Tento hřbitov sloužil rovněž občanům Malešic, najdeme zde hroby Mařenců a Hovorků, tamních statkářů a rolníků. Nejstarším pohřbeným zde je František Mařenec, malešický rolník, jehož zde uložili k poslednímu odpočinku v roce 1881.

V této části jsou rovněž čtyři hroby sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování Prahy v roce 1945. U hřbitovní zdi je pietní místo s pamětní deskou jako vzpomínka na Ladislava Staňka, který zde 7. 5. 1945 padl v boji s ustupující Schörnerovou armádou. Staněk byl zaměstnancem filmové továrny v Radlicích a Hostivaři a předsedou ilegálního Národního výboru. Pochován je rovněž na zdejším hřbitově. Na sever od této části se rozprostírá o něco menší nový hřbitov, který se začal využívat koncem 40. let 20. století. Na jih je pak nejmladší část hřbitova s kolumbáriem a rozptylovou loučkou.

 

HŘBITOV

  • duben – září od 9 do 19 hodin
  • říjen – březen od 9 do 17 hodin
  • svátky vánoční, velikonoční, památka zesnulých od 9 do 19 hodin

Každý návštěvník je povinen do stanovené uzavírací hodiny bez zvláštního upozornění pohřebiště opustit.

SPRÁVA HŘBITOVA

ÚMČ Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
E-mail: spravahrbitova@praha14.cz