Život na Praze 14

Městská zeleň a parky

Central parkMČ je ze 71 % pokrytá zelení, přičemž jde o nedílnou součást území, které je dále tvořeno obytnou i komerční zástavbou a komunikacemi a občany je vnímáno jako pobytový celek. Dle jejich požadavků by tento prostor měl být účelně uzpůsobený, dostatečně vybavený a zároveň příjemný pro život, tedy s výrazným objemem zeleně a přírodního prostoru pro klidový režim a trávení volného času.

Záměrem MČ v této oblasti je realizovat taková opatření, která povedou k zachování současného stavu zeleně, zajištění její vhodné údržby a obnovu či rozumné doplnění prvků zeleně a to s ohledem na majetkové a právní vztahy.

Mezi hlavní specifické cíle patří:

  • Podpořená biodiverzita a přírodě blízká údržba travnatých ploch
  • Revitalizované/obnovené parky, zahrady, lesy a další zelené veřejné plochy

Vzhledem k tomu, že velká část zeleně na území MČ Praha 14 je spravována hl. m. Praha, je třeba veškeré zásahy koordinovat s dalšími subjekty a za podpory odborníků iniciovat a implementovat opatření přírodě blízká.