Život na Praze 14

Odkazy

INCIEN spolu se svými partnery v rámci evropského projektu Erasmus+ INCEPPP vydal Metodiku cirkulárních nákupů určenou nejen pro veřejné zadavatele, ale i pro soukromý sektor. Cirkularita v nakupování je klíčový krok pro nastartování cirkulární ekonomiky v praxi. Cílem metodiky je inspirovat její uživatele k udržitelnějšímu smýšlení a zacházení s ubývajícími přírodními zdroji.

 

ČR 2030
Česká republika 2030 vám představí směr rozvoje naší země na příští desetiletí. Jde o web vytvořený Ministerstvem životního prostředí ČR, který vás seznámí s aktivitami ČR v rámci globální odpovědnosti, uvádí základní fakta a pomůže vám zorientovat se v této problematice.

 

 

 

Cíle udržitelného rozvoje
Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)
 představují program rozvoje na následujících 15 let (2015 – 2030) a navazují na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na formulaci SDGs se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů.

 

 

Dotace Dešťovka

 

Portál www.dotacedestovka.cz– dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.