Samospráva ÚMČ Praha 14

Jednání ZMČ Praha 14 online

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 mohou zájemci sledovat v reálném čase jako přímý přenos nebo následně za záznamu.

Záznam je zveřejňován vždy se zpožděním. Před jeho umístěním do archivu je třeba provést anonymizaci v souladu s požadavky GDPR (ochrana osobních údajů) a doplnit strojově generované titulky pro neslyšící. Uvedené, zákonem požadované úpravy obvykle zajistíme do 14 dní od jednání zastupitelstva, následně je záznam bezodkladně zveřejňován.

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 online: