Měňte s námi Prahu 14

Na čem právě pracujeme

VYBÍRALKA 2024 – UMĚNÍ PRO VYBÍRALKU

Výtvarná dvoufázová otevřená projektová soutěž

Výtvarná soutěž na umělecké dílo ve veřejném prostoru sídliště Vybíralka vychází ze skutečnosti, že je to poslední pražské sídliště postavené před rokem 1990, kde v době výstavby už nebyl splněn požadavek Hlavy V stavebního zákona vyčlenit až 4% z celkových nákladů na uměleckou výzdobu. Na sídlišti Vybíralka proto nenajdeme soudobá umělecká díla. Je zde tedy velký prostor pro současné umělce, kteří by svou tvorbou významně přispěli k revitalizaci sídliště, obohatili místní lokalitu o umělecká díla či umělecké „sociální“ projekty, které nemusí mít fyzickou podobu a které zde dlouhodobě chybí. V případě fyzické podoby uměleckých výstupů je nutné dodržet místa určená k umístění realizace uměleckých děl vycházející z územní studie Vybíralka zpracované IPR.

Soutěž probíhá do 19.11.2022 14.00 hod. Bližší informace na Veřejné zakázky – E-ZAK Praha 14.

Listopad 2022


Přibyly nové stojany na kola a lavičky. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Probíhají terénní úpravy trávníků a výsadba vzrostlé zeleně. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Nový chodník podél domu v ulici Kpt. Stránského. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Budují se základy pavilonu – jednopodlažní drobné stavby sloužící k obsluze dětského hřiště, a to včetně jeho napojení na inženýrské sítě. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25

 


 

Průleh s rýhou, akumulující vodu, podél chodníku u domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 a cesty. / realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25

 

 


 

Do konce března budou dokončeny retenční nádrže a plochy v předprostorech a v atriu ZŠ Vybíralova.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25
Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Stávající pobytové betonové schody budou doplněny novými schody zhotovenými v obdobném materiálovém provedení.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

U školy se staví nový plot s gabionovou podezdívkou částečně osazen břečťanem obecným a břečťanem kavkazkým (1:1). Okolo školky nad touto podezdívkou budou ocelové, zinkované pole. / realizátorem je MČ Praha 14

Plot MŠ Plot MŠ Plot MŠ
Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

 


 

Revitalizace zpevněných ploch spočívá ve vybourání stávajících zpevněných ploch a jejich nahrazením novými asfaltovými povrchy, pochozí dlažbou a dlažbou umožňující zasakování dešťové vody a ve vybudování nových mlatových chodníků.
/ realizátorem je MČ Praha 14

Vybíralka 25 Vybíralka 25 Vybíralka 25

Zveřejněno: 29. března 2021