ÚMČ P14

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT)

Smyslem tohoto projektu je umožnit občanovi získat na jednom místě, a na počkání, více požadovaných informací, nebo lépe řečeno dokladů.
Dokladů proto, že požadované výstupy z informačních databází jsou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou. To znamená, že dosavadní informativní výtisk, např. údajů o firmě z obchodního rejstříku, získává certifikovaným výdajem z databáze a ověřovací doložkou úřadu, váhu dokladu.

Agendy:
 • Výpisy z informačních databází
 • Informační systém datových schránek a konverze dokumentů
 • Systém základních registrů
Výpisy z informačních databází:
1. Z veřejných evidencí:
 • z Katastru nemovitostí
 • z Živnostenského rejstříku
 • z Obchodního rejstříku
 • ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů – určeno firmám v případě jejich podání žádosti o veřejnou zakázku
 • z insolvenčního rejstříku
 • z rejstříku trestů právnických osob

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
2. Z neveřejných evidencí:
 • z Rejstříku trestů (RT)
  Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
 • z Centrálního registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
  Tato služba umožňuje každému řidiči získat ( pouze) ke své osobě výpis přehledu svých přestupkových bodů. Při žádosti se předkládá platný občanský průkaz ( řidičský průkaz není nutný). O výpis lze požádat také na základě úředně ověřené plné moci (PM) k tomuto účelu od oprávněné osoby. Tuto PM si ponechá vydávající úřednice. Správní poplatek za tento výpis činí 100.-Kč (Česká pošta jej poskytuje za 69.-Kč). Stanoveno předpisem.
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  Určeno provozovatelům autovrakovišť.
Pracoviště Czech POINTu:

Informační kancelář (přízemí budovy úřadu č. p. 1073).

Úřední hodiny pro Czech POINT:

Správní poplatek: Za výdej první stránky každého výpisu zaplatí žadatel 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč.
Platí se hotově ověřovací úřednici, před vydáním požadovaného dokumentu.

PO 7.30 – 18.00
ÚT 7.30 – 15.00
ST 7.30 – 18.00
ČT 7.30 – 15.00
7.30 – 14.00