Čtrnáctka podle vás

Zapojené subjekty a jejich cíle

Do realizace projektu „Vybíralka 25“ jsou zapojeny následující subjekty: