Úřad městské části Praha 14

Omezení provozu ÚMČ

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem v Česku, přistupil Úřad městské části Praha 14 k dočasnému omezení kontaktu s veřejností.  Pro veřejnost je úřad dočasně otevřen jen v pondělí a ve středu od 15 do 18 hodin, a to POUZE PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM OBJEDNÁNÍ (DOHODĚ). …

Dezinfekce na ruce

Milí sousedé, vážení spoluobčané, i my se za pochodu učíme pracovat se vzniklou situací, prosíme o shovívavost. Pečlivě jsme znovu zvážili i Vaše náměty, komentáře a především bezpečnost. Dovolujeme si proto upřesnit pár věcí týkající se distribuce dezinfekce, a to s ohledem …

Prodloužení OP a pasů

Občan se může v nouzovém stavu prokazovat i občanským průkazem a cestovním pasem, jimž skončila platnost po 1. březnu 2020. Rovněž dočasně odpadá povinnost podávat žádost o nový OP v případě osobních změn, ztráty OP apod. Účelem je omezení styku s úředníky vydávajícími doklady, …

Linka pro seniory

Hlavní město je v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR v úzkém kontaktu s dobrovolnickými organizacemi, které nabízí sociální pomoc potřebným. Společně s organizací Život 90 navíc zavádí krizovou linku určenou pro seniory nad 65 let. Její číslo je 800 …

Důležitá čísla ÚMČ

Vážení spoluobčané, pro zjednodušení hledání jsme připravili přehled nejdůležitějších telefonních čísel ÚMČ: Sekretariát starosty a tajemníka: 225 295 237 (235) Sekretariát místostarostů: 225 295 512 (551) Stížnosti: 225 295 252 (247) Odbor řízení ekonomiky a …

Ošetřovné pro OSVČ

Vážení podnikatelé, dne 26. 3. 2020 vláda přijala usnesení týkající se tzv. ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné. Živnostenské úřady budou přijímat žádosti včetně příloh a zasílat je Ministerstvu průmyslu  a obchodu (MPO), které bude o poskytnutí podpory …

Informační linka P14

Pro seniory, kteří žijí v osamění, osoby se zdravotním postižením a lidi z jejich okolí zřídila Praha 14 speciální informační linku 225 295 222. Využít ji lze v každý pracovní den od 8 do 14 hodin. Zveřejněno: 25. března 2020

Praha 14 šije roušky

Roušek je stále nedostatek, stejně jako dalšího zdravotnického materiálu. Jak reagují Češi? Začali si ve velkém šít sami – pro sebe i pro ostatní. To je případ i Prahy 14, respektive jejího volnočasového centra Plechárna na Černém Mostě. Vedení radnice přišlo s nápadem, dodalo látky …

Zásadní omezení MŠ

Od středy 18. března je pro všechny předškolní děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře státu, či samoživitelů, ze správního obvodu Prahy 14 otevřena MŠ Obláček, Šebelova 874 na Černém Mostě. Ostatní školky přerušují provoz. V současné situaci naprosté absence …

Expresní doklady

V souvislosti se šířením nákazy koronavirem a s tím souvisejícími opatřeními se dočasně mění provozní doba pracoviště Ministerstva vnitra ČR, kde jsou vydávány expresní doklady (občanské průkazy, cestovní pasy). Pracoviště na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4 bude do odvolání …

Pomoc pro lékaře

Jste lékař či lékárník a potřebujete zažádat o ochranné pomůcky? Využijte formulář uvedený na zdravotnickém portálu hl. m. Prahy – zdravotni.praha.eu. Primárním kontaktním místem distribuce pro výdej ochranných prostředků zajištěných Ministerstvem zdravotnictví ČR pro …

Formulář na ošetřovné

Informujeme občany, že nemáme nyní k dispozici formulář pro žádost o Finanční příspěvek pro OSVČ (ošetřování člena rodiny v karanténě), jakmile ho živnostenský odbor obdrží od Ministerstva průmyslu a obchodu, zveřejníme jej na webu MČ Praha 14. Děkujeme za …

Ošetřovné do 13 let

Vláda schválila 19. března změny ohledně nároku na ošetřovné. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 …

Zrušení jednání ZMČ

S ohledem na aktuální vývoj v šíření nákazy koronavirem se ruší 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. O zrušení jednání, které se mělo uskutečnit 24. 3. 2020, rozhodl starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra spolu s dalšími členy Rady MČ. O nově stanoveném termínu budeme …

Zrušení všech akcí

Upozorňujeme občany, že vzhledem k nařízením Vlády ČR, která jsou průběžně vynášena v souvislostí s postupující nákazou koronavirem, jsou až do odvolání (nejméně do 12. dubna 2020, kdy uplyne 30 dní od vyhlášení nouzového stavu) zrušeny všechny kulturní, sportovní, volnočasové a …