Úřad městské části Praha 14

Aktuality

Dotazník k rozvojovému území Letňany – Kbely

Severní terasa, či severovýchod Prahy, se bude do budoucna stavebně i společensky rozvíjet. Jedním z významných projektů je rozvoj území Letňany – Kbely (viz obrázek). Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy v současnosti připravuje územní studii, která by měla určit pozitivní vývoj této oblasti, kde je většina pozemků v majetku města či městských částí a proto nabízí i jiné než komerční využití. Abychom pochopili, jak má vypadat nová čtvrť pro 21. století kolem stanice metra Letňany, je rozhodující pochopit výhody i nevýhody života v této oblasti. Studie bude mít možnost …

Rekonstrukce křižovatky Poděbradská – Průmyslová

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. srpna 2022 rozsáhlou rekonstrukci křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy. V rámci celkové rekonstrukce dojde k vybudování nových řadících pruhů na ul. Poděbradská, připojovacího pruhu v ul. Průmyslová a k přeložení tramvajových zastávek. Touto úpravou se zvýší kapacita této křižovat o další jízdní pruhy. Současně s tím bude obnoveno světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení, přeloženy inženýrské sítě a dojde k posunu …

Letní kino a Akční plán rozvoje MČ

Aktuálně začíná příprava Akčního plánu rozvoje MČ na další dva roky. Přijďte ve středu 20. července do Hostavic (Pilská 9) sdělit své podněty ke zlepšení a dalšímu rozvoji MČ. O své názory se můžete podělit v informačním stanu MČ Praha 14. Pro děti je připraveno od 15 hodin divadelní představení Zvířátka a loupežníci a od 21 hodin film Zbožňovaný - česká filmová komedie režiséra a scenáristy Petra Kolečka. Film se původně měl jmenovat Božský děda. Kolečko se podle svých slov pro režii rozhodl také proto, že příběh filmu je z velké části skutečným příběhem jeho rodiny. Zveřejněno: 19. …

Mokřad v Kyjích získá unikátní podobu

Aktivity na podporu biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca-Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou cca 1,7 milionu korun. V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu …

Možnost přivýdělku v okrskové volební komisi

Úřad MČ Praha 14 hledá zájemce o práci v okrskových volebních komisích. Chcete-li být členem volební komise, je třeba se přihlásit co nejdříve: e-mailem: Hana.Felderova@praha14.cz (uveďte prosím své jméno a příjmení, datum narození, adresu a tel. číslo) telefonicky: 225 295 233, 225 295 340 Děkujeme. Zveřejněno: 12. 7. 2022

Pozor! Opět hrozí nebezpečí vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav ČHMÚ vydal od úterý 3. srpna do odvolání na území Prahy nařízení týkající se zákazu rozdělávání ohňů na místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje: a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje, b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru, c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje, d) …

Upozornění pro podnikatele v dopravě

S účinností od 1. 8. 2022 dochází ke změně zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která mj. výrazně mění i oblast podnikání v dopravě. Změna se týká také kategorie vozidel, mezinárodní dopravy, finanční a odborné způsobilosti a dalších. Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost uvedenou v bodě 1 v rozsahu předmětu podnikání "Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí" a …

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká

Z důvodu provádění rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká dojde v termínu od 18. července 2022 do 11. listopadu 2022 k částečnému omezení provozu na pozemní komunikaci v ulici Chlumecká, v úseku Broumarská – Blatská v obou směrech. V uvedeném termínu dojde v daném místě ke snížení rychlosti a k zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Dojde také k záboru vozovky i chodníků v úsecích dotčených stavbou. Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 15. července 2022

V Praze 14 vznikají nové stezky pro pěší i cyklisty

Dobrá zpráva pro pěší i příznivce jízdy na kole. Technická správa komunikací hl. m. Prahy buduje na území naší městské části dvě nové stezky. Mezi jižní částí Jahodnice a ulicí Tiskařská "roste" stezka pro chodce i cyklisty, která zpříjemní cestování ve směru na Malešice. Na konci července má začít stavba chodníku mezi ulicemi Ocelkova a Půdova, což ocení zejména obyvatelé nové výstavby mířící pěšky ke stanici metra Rajská zahrada.   Zveřejněno: 13. 7. 2022

Kotlíkové dotace

Vážení Pražané, oslovujeme vás, abyste pomohli dále zlepšovat životní prostředí v Praze, zejména v těch částech Prahy, kde ještě se topí uhlím a ulice jsou zahaleny zejména po ránu a v zimě kouřem, který nás všechny obtěžuje. Informujte, prosím, tyto domácnosti, aby využily dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud tyto domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 …

Rekonstrukce trati – uzavírky komunikací

Aktualizace ze dne 1. 8. 2022 Z důvodu pokračujících stavebních prací na železniční trati Mstětice – Praha-Vysočany, jsou v termínu od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 v části pod železničními mosty uzavřeny tyto komunikace: v ul. K Viaduktu, Zálužská a K Hutím. Objízdná trasa je vedena ulicemi: Jamská – Za Černým mostem – Cíglerova – Broumarská – Chlumecká – Ocelkova – Chlumecká – Vodňanská (mapa) Aktualizace ze dne: 16. 6. 2022 Z důvodu nedostatku stavebního materiálu na trhu se prodlužuje uzavírka ul. K Viaduktu na Hutích, a to do 30. 6. 2022. Děkujeme za …

Mimořádná zkouška sirén

V souvislosti s poruchou při poslední pravidelné zkoušce sirén dne 6. 7. 2022 proběhne dnes, v pondělí 25. července ve 12:00 hodin mimořádná zkouška elektronických sirén Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva („ASVV“). Při této mimořádné zkoušce elektronických sirén se bude testovat pouze předání verbální informace ve znění: „1, 2, 3 zkouška“. Cílem této zkoušky je prověřit funkčnost po servisním zásahu a v případě zjištěných poruch tyto odstranit do termínu pravidelné zkoušky sirén dne 3. 8. 2022. Zveřejněno: 25. 7. 2022

Uzavírka ve Kbelské ulici

Upozorňujeme občany na plánovanou úplnou uzavírku v ulici Kbelská, a to z důvodu rekonstrukce železničního mostu v ul. Kbelská, v úseku Novopacká – Kolbenova. Ulice bude uzavřena v těchto termínech: od 6. srpna 2022 (7 hodin) do 7. srpna 2022 (12 hodin) od 15. října 2022 (7 hodin) do 16. října 2022 (12 hodin) Objízdné trasy: Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 14. července 2022

Uzavírka Nedokončené – objížďka i pro bus 208

Upozorňujeme řidiče a cestující MHD na srpnovou uzavírku ulice Nedokončená. Z důvodu stavebních prací nebude komunikace průjezdná od 1. do 14. 8. 2022. Po objízdné trase bude vedena jak individuální doprava, tak autobusová linka č. 208. „Linka 208 bude dočasně vedena mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi přímější trasou po ul. Ústřední a Národních hrdinů. Vynechá tedy zastávky U Radiály, U Jahodnice, Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnická a Nádraží Dolní Počernice. První dvě jmenované zastávky budou po dobu uzavírky dočasně zrušeny. Na zbylých zastávkách, které linka 208 …

Informace k inzerci volebních stran

Subjekty, které budou v nadcházejících komunálních volbách (září 2022) kandidovat do ZMČ Praha 14, mají z rozhodnutí vedení městské části možnost ZDARMA inzerovat v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, a to na ploše ½ strany na šířku. Jiná politická inzerce v uvedeném čísle časopisu nebude možná. Všechny inzeráty budou zveřejněny za sebou na vyhrazené nečleněné ploše, v pořadí dle čísla, jaké si daný subjekt do voleb vylosuje. Pro případné předvolební koalice více politických stran platí jedna společná vyhrazená plocha, resp. ½ strany (jedno společné vylosované číslo do voleb). …