Samospráva ÚMČ Praha 14

Komise Rady

Letopisecká komise
Zápisy

Letopisecká komise kontroluje obsahovou a formální správnost zápisů v kronice Městské části Prahy 14. Vyjadřuje se k udělování Čestného občanství MČ Prahy 14 a Ceny MČ Prahy 14 významným osobnostem, případně je sama navrhovatelem ocenění. Podílí se na tvorbě kulturních a vzdělávacích akcí k výročním událostem městské části.

Předseda Mgr. Dana Davidová
Tajemník Mgr. Tereza Střelbová
Členové Jiří Šebek
Ing. Miroslav Froněk
Margarita Bryžak
Silva Habětínová
Velíková Helena
Zuzana Grigarová
Mandát

Komise územního rozvoje a životního prostředí
Zápisy

Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního prostředí ; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.

Předseda Ing. Jiří Feřtek
Tajemník Ing. Jana Lebedová
Členové Ing. Arch. Ivo Herman
Ing. Arch. Milan Veselý
Ing. Arch. Miroslav Soukup
Jaroslav Mikel
Ing. Luděk Lisý
Ing. Daniel Košťák
Jan Hřava
Ing. Veronika Bušová, MBA
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Ing. Miroslav Skala
Bc. Jiří Pilip
Mandát

Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápisy

Předseda Mgr. Vojtěch Tomášek
Tajemník
Členové Ing. Pavla Boturová
Klára Holá
PhDr. Martin Staněk
Mgr. David Beňák
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
PhDr. Eva Nováková
Jaromír Krátký
Simona Sárköziová
Pavel Mašek
Mgr. Petr Vršecký
Bc. Roman Petrenko
Mandát

Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb
Zápisy

Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy.

Předseda PhDr. Hana Urbanová
Tajemník Havlínová Dana, Mgr.
Členové MUDr. Lubomír Kulíšek
Hana Muhrová
Klára Pragerová
MUDr. Jan Kaufman
Ing. Břetislav Vodák
Aneta Hejrovská
Iva Lhotská
Ivana Kadlečková
Marie Dvořáková
Karel Chlouba
Mandát

Komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti
Zápisy

Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života. Oblast zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů.  Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Předseda Ing. Jan Liška
Tajemník Ing. Pavlína George
Členové Mgr. Ing. Roman Haken
Zora Straková
Michaela Vosátková
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Jana Hamplová
Ing. Tomáš Novotný
Viktor Šíma
Lenka Bártová
Magda Juráňová
Matěj Kubíček
Ladislav Jelen
Mandát

Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici
Zápisy

Komise se zabývá dvěma oblastmi. První oblastí je problematika elektronizace služeb pro občany, problematika Smart City a digitalizací procesů a to nejenom v kontextu městské části, ale i v souladu se záměry Hlavního města Prahy a  Vlády České republiky. Druhou oblastí je problematika transparentnosti, kde jsou zejména řešeny otázky směřující ke zveřejňování zajímavých dat z oblasti ekonomiky, ale i dalších činností městské části a úřadu.

Předseda Daniel Nádvorník
Tajemník Ing. Martin Dušek
Členové Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
David Doan
Jindřich Prchal
Jan Rambousek
Vladimír Diviš
Bc. Martin Straka
Jakub Havlíček
Tomáš Botka
Mandát

Komise majetková
Zápisy

Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy.

Předseda Ing. Jiří Januška
Tajemník Václav Havránek
Členové Tomáš Teska
Ing. CSc. Vladimír Vojta
Ing. Monika Schovánková
Ing. Jiří Klíma, MBA
Ing. Lucie Pajáková
Soňa Tománková
Krčmář Milan Ing.
Tomáš Jahoda
Mandát

Komise kultury a aktivit volného času
Zápisy

Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz kulturních zařízení ve správě MČ.

Předseda Jaroslav Verner
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové Bc. Jiří Pilip
Michaela Vosátková
Žofie Zemanová
Lukáš Trs
Anastasia Bunda
Vojtěch Havlovec
Petr Macháček
Mandát

Komise dopravní
Zápisy

Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy.

Předseda Radek Čermák
Tajemník Ing. Károly Pallagi
Členové Ing. Jiří Průša
Aleš Krejča
Ing. PhD. Renáta Slabá
Bc. Jiří Račko
Milan Bílý
Jaroslav Šůs
Ing. Miroslav Skala
Josef Bratršovský
Jan Führbach
Bc. Petr Vítů
Ing. Ilona Picková
Ing. Tomáš Novotný
Mandát

Komise bytová

Zápisy z jednání bytové komise nejsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 14 z důvodu ochrany osobních údajů.

Uskutečněná  jednání bytové komise:

28. 5. 2018
25. 4. 2018
26. 3. 2018
21. 2. 2018
15. 1. 2018
4. 12. 2017
16. 10. 2017
4. 9. 2017
2. 8. 2017
5. 6. 2017
3. 5. 2017
20. 3. 2017
15. 2. 2017
11. 1. 2017
5. 12. 2016
2. 11. 2016
17. 10. 2016
5. 9. 2016
3. 8. 2016
15. 6. 2016
23. 5. 2016
13. 4. 2016
14. 3. 2016
17. 2. 2016
27. 1. 2016
16. 12. 2015
23. 11. 2015
23. 9. 2015
26. 8. 2015
27. 7. 2015

Předseda MUDr. Kateřina Pavlíčková
Tajemník Kateřina Novotná - SMP 14, a. s.
Členové Eliška Dvořáková
Karel Matějka
Mgr. Lubomír Bartoš
Ing. Ph.D. Richard Dlouhý
Jakub Novotný
Jindřich Pohl
Margita Klusáková
Ludmila Trnková
Ing. Karel Med
Mandát

Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů
Zápisy

Koncepce pro bezpečnost a řešení patologických jevů, opatření, spolupráce s PČR a MP. Primárně preventivní programy na základních školách. Monitoring užívání návykových látek. Akční plán protidrogové politiky. Program prevence kriminality a projekty prevence kriminality. Projednává podněty a stížnosti od občanů v oblasti bezpečnosti.

Předseda JUDr. Jaroslav Jemelka
Tajemník Havlíčková Veronika
Členové Ing. Adam Palát
Martin Kouklík
Vladimír Diviš
Ing. Viktor Novák
Ing. Bc. Dana Hetzlová
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
Bc. Miroslav Šubrt
Tomáš Kareš
npor. Bc. Josef Šlápek
Rožnovjáková Veronika
Mandát