Samospráva ÚMČ Praha 14

Komise Rady - probíhá aktualizace stránky

Letopisecká komise
Zápisy

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise územního rozvoje a životního prostředí
Zápisy

Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního prostředí ; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápisy

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování sociálních služeb
Zápisy

Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti
Zápisy

Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života. Oblast zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů.  Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici
Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise majetková
Zápisy

Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise kultury a aktivit volného času
Zápisy

Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz kulturních zařízení ve správě MČ.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise dopravní
Zápisy

Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise bytová

Zápisy z jednání bytové komise nejsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 14 z důvodu ochrany osobních údajů.

Uskutečněná  jednání bytové komise:

28. 5. 2018
25. 4. 2018
26. 3. 2018
21. 2. 2018
15. 1. 2018
4. 12. 2017
16. 10. 2017
4. 9. 2017
2. 8. 2017
5. 6. 2017
3. 5. 2017
20. 3. 2017
15. 2. 2017
11. 1. 2017
5. 12. 2016
2. 11. 2016
17. 10. 2016
5. 9. 2016
3. 8. 2016
15. 6. 2016
23. 5. 2016
13. 4. 2016
14. 3. 2016
17. 2. 2016
27. 1. 2016
16. 12. 2015
23. 11. 2015
23. 9. 2015
26. 8. 2015
27. 7. 2015

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát

Komise bezpečnostní a prevence patologických jevů
Zápisy

Koncepce pro bezpečnost a řešení patologických jevů, opatření, spolupráce s PČR a MP.

Předseda
Tajemník
Členové
Mandát