Samospráva ÚMČ Praha 14

Komise Rady

Letopisecká komise
Zápisy

Předseda Mgr. Dana Davidová
Tajemník Mgr. Tereza Střelbová
Členové Ing. Miroslav Froněk
Rudolf Mikeš
Bc. Jiří Pilip
Velíková Helena
Jarmila Střelbová
Věra Petržílková
Pavlína Ježková
Mandát

Komise územního rozvoje a životního prostředí
Zápisy

Územní plán, urbanistická koncepce, plán rozvoje MČ, Programy tvorby a ochrany životního prostředí ; údržba veřejné zeleně, čistota území, odvoz a likvidace komunálních odpadů.

Předseda Mgr. Dr. Petr Štulc
Tajemník Ing. Jana Lebedová
Členové Bc. Tomáš Novotný
Ing. Simona Kijonková
Ing. Eduard Kopáček
Jaroslav Mikel
Ing. Luďek Ingala
Josef Nový
Ing. Luděk Lisý
Ing. Arch. Miroslav Soukup
Ing. Arch. Ivo Herman
Ing. Arch. Milan Veselý
MUDr. Kateřina Pavlíčková
Ing. Miroslav Skala
Ing. Jiří Feřtek
Ing. Ilona Picková
Ing. Daniel Košťák
Mandát

Komise pro výchovu a vzdělávání
Zápisy

Předseda Ing. Pavla Boturová
Tajemník Jaroslava Popovská
Členové Mgr. Marcela Vydrová
Mgr. Jitka Žáková
Jitka Krátká
Lubomír Vůjtěch
PhDr. Eva Nováková
PaedDr. Ivo Pohořelý
Mgr. David Beňák
Mgr. Eva Jiříková, CSc.
Jaromír Krátký
Pavel Mašek
Mgr. Petr Vršecký
Mandát

Komise pro sociální věci
Zápisy

Koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha a 14. Sociálně právní ochrana dětí. Koncepce zdravotnictví na území městské části. Tvorba lokální zdravotní politiky, akce v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy.

Předseda Bc. Michal Prager, MBA
Tajemník Hladíková Dana, Mgr.
Členové Hana Muhrová
Ing. Eva Bénová
MgA. Vladimír Jelen
MUDr. Jitka Nováková
Lenka Jůdová
Mgr. Marie Raková
Mgr. Daniel Koláček
MgA. Maria Křepelková
MUDr. Jan Kaufman
MUDr. Lubomír Kulíšek
Zelinková Zuzana, Ing.
Mandát

Komise pro komunitní plánování a MA 21
Zápisy

Rozvoj městské části sledující zdraví, udržitelný rozvoj, kvalitu života, sociální služby a služby pro občany v nepříznivé sociální situaci. Oblast zlepšování Zdravé městské části, místní Agendy 21 a vnějších vztahů.  Spolupráce s neziskovými organizacemi.

Předseda PhDr. Zuzana Jelenová
Tajemník Ing. Pavlína George
Členové Mgr. Lucie Kádnerová
Mgr. Jozef Baláž
Ivana Kadlečková
Ing. Mgr. Marie Nováková
Iveta Demeterová
Bc. Martin Straka
Ing. Arch. Tomáš Kubal
Jiří Šimek
Butorin Stanislav
Motošická Lucie
Mandát

Komise majetková
Zápisy

Nakládání s obecním majetkem, pronájmy, prodeje, investice, opravy, svěření do správy.

Předseda Bc. Denisa Stonáčková
Tajemník Václav Havránek
Členové Josef Ťoupal
Soňa Tománková
Ing. Lucie Pajáková
Ing. Jiří Januška
Tomáš Teska
Ing. Monika Schovánková
Krčmář Milan Ing.
Mandát

Komise kultury a aktivit volného času
Zápisy

Plán strategického rozvoje kulturních služeb a podpory volnočasových aktivit. Provoz kulturních zařízení ve správě MČ.

Předseda
Tajemník Ing. Zdenka Rehbergerová
Členové Aneta Hejrovská
Ing. Pavel Blecha
Petr Spisar
Roman Luňáček
Tomáš Ponec, MBA
Jitka Krátká
Jana Roulová, DiS
Ing. Vítězslav Mamica
Iva Párysová
Tomáš Velík MBA
Bouda Štěpán
Žofie Zemanová
Mandát

Komise dopravní
Zápisy

Návrhy dopravních opatření, dopravní koncepce MČ ve vztahu k HMP, bezpečnost dopravy.

Předseda Ing. Petr Hukal
Tajemník Ing. Károly Pallagi
Členové Jan Führbach
Jan Nápravník
Jaroslav Šůs
Petr Zubec
Milan Bílý
Bc. Jiří Račko
Ing. Pavel Mixa
Ing. Miroslav Skala
Ing. CSc. Vladimír Vojta
Ing. Jiří Průša
Ing. PhD. Renáta Slabá
Mgr. Aleš Kuda
Bušová Veronika Ing.
Mandát

Komise bytová

Zápisy z jednání bytové komise nejsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 14 z důvodu ochrany osobních údajů.

Uskutečněná  jednání bytové komise:

28. 5. 2018
25. 4. 2018
26. 3. 2018
21. 2. 2018
15. 1. 2018
4. 12. 2017
16. 10. 2017
4. 9. 2017
2. 8. 2017
5. 6. 2017
3. 5. 2017
20. 3. 2017
15. 2. 2017
11. 1. 2017
5. 12. 2016
2. 11. 2016
17. 10. 2016
5. 9. 2016
3. 8. 2016
15. 6. 2016
23. 5. 2016
13. 4. 2016
14. 3. 2016
17. 2. 2016
27. 1. 2016
16. 12. 2015
23. 11. 2015
23. 9. 2015
26. 8. 2015
27. 7. 2015

Předseda Lubomír Vůjtěch
Tajemník Naděžda Burešová
Členové Jindřich Pohl
Jaromír Krátký
Bc. Denisa Stonáčková
Mgr. Lubomír Bartoš
Ludmila Trnková
Karel Matějka
Mandát

Komise bezpečnostní a protidrogová
Zápisy

Bezpečnostní a protidrogová koncepce a opatření, spolupráce s PČR a MP.

Předseda Mgr. Aleš Kuda
Tajemník Havlíčková Veronika
Členové Bc. Miroslav Šubrt
Mgr. Vladimír Tománek
Petr Tesař
Ing. Viktor Novák
Martin Kouklík
Bc. Marie Nováková
Ing. Bc. Dana Hetzlová
Ivana Kaki
Bohumil Sobotka
Silva Habětínová
Ing. Ph.D. Richard Dlouhý
npor. Bc. Miroslav Novák
Mandát