Život na Praze 14

Zajímavosti

Městská část Praha 14 se nachází na severovýchodním okraji Prahy. Má přibližně 40 000 obyvatel, žijících na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most. Historie Prahy 14 začíná dnem 18. 11. 1994, kdy vznikla z městské části Praha Kyje spolu s částí území odděleného od Prahy 9 na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 41/14 (nebo také 41.14) ze dne 23. 6. 1994. Bytová zástavba je kombinací rodinných domků a panelové výstavby.

Znak městské části Praha 14 Městská část Praha 14 má od roku 1997 vlastní znak. Při rozhodování o podobě znaku zvítězil návrh zobrazující symboly historie této městské části.

Popis znaku:

Znak městské části Praha 14 má polcený štít.
V jeho červeném poli na pravé straně je stylizovaný pohled na západní průčelí věže kyjského tribunového kostela sv. Bartoloměje. Věž je stříbrná, kvádrovaná, hranolová se zlatou valbovou střechou zakončenou dvěma malými zlatými makovicemi. V předsunuté ohradní zdi s vystupujícím portálem před věží jsou dřevěné dveře přirozených barev. Nad nimi na vrcholu zídky stojí zlatý kříž. Věž je prolomena v prvním patře jedním, ve druhém a třetím čtyřmi románskými okny zmenšujícími se od prvního patra ke třetímu.
V levém poli je znak Rytířského Řádu Křižovníků s červenou hvězdou – červený osmihrotý maltézský kříž nad šetipaprsčitou hvězdou v černém poli.

(Pozn.: Podle pravidel heraldiky se znaky popisují z pozice člověka, který drží štít. Pravá strana je tedy levá a naopak.)

Význam erbovních znamení ve znaku:

Pravé pole štítu symbolizuje Kyje. Zobrazená věž připomíná nejstarší stavbu Kyjí, architektonicky velmi cennou. Její vyobrazení nechybí v žádné literatuře pojednávající o románské architektuře. Červená barva štítu je totožná s liturgickým označením světců – mučedníků. Svatý Bartoloměj, jemuž je kostel zasvěcen pražským biskupem Janem II. z let 1226 – 1236, byl jakožto apoštol jedním z prvních mučedníků. Byl umučen krutým způsobem: zaživa sedřen z kůže, noži řezán a hlavou dolů ukřižován.
Levé pole štítu symbolizuje Hloubětín. Znak řádu Křižovníků s červenou hvězdou připomíná dobu rozkvětu Hloubětína, kdy byl v majetku Řádu. Roku 1238 věnovala královna Konstancie ves Hloubětín nově vzniklému špitálnímu bratrstvu, ze kterého vznikl první v Čechách založený rytířský řád. Řádový odznak byl udělen papežem v roce 1252. Jako bezmála tři čtvrtě tisíciletí starý symbol je vhodným vyjádřením Hloubětína.

Další informace k původu erbu a vlajky

 

znak_p14

Prapor MČ Praha 14 Prapor se skládá ze tří barevných pruhů stejné šíře. Horní pruh – barva žlutá – nahrazuje zlatou barvu střechy kyjského románského kostela na pravé straně znaku. Střední pruh – barva černá – barvy znaku Řádu Křižovníků, který je na levé straně znaku. Dolní pruh – barva červená.

 

praha14_vlajka_m